Dolazak velikog indijskog sveca Bhagavan Šri Dip Narajan Mahaprabhuđija , mnogo prije njegovog rođenja, najavio je njegov učitelj Šri Devpuriđi. Šri Mahaprabuđi rodio se 1828 godine kao prosvjetljen i savršen jogi. Odmah po rođenju dobio je ime Deep što znači svjetlo. Raspolagao je sa svih 24 sidija (siddhi – moći). Neki od njih su: Prapti – neograničena svijest , Trikal Daršitva – neograničeno znanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti , Prakašja - uvid u sve razine Univerzuma , Paricitta Abhijanata – moć čitanja misli , Jathansankalpa – sposobnost da ispuni svaku želju , Kamarupa – poprimanje svakog željenog oblika , Manodava – kretanje vremenom i prostorom brzinom misli , Jathakamavasthajatva – moć materijalizacije i dematerijalizacije , Devkrida Daršana – sposobnost viđenja astralnih razina , itd.

Iako je živio veoma skromno usred pustinje Thar (Rajasthan), hiljade i hiljade ljudi različitih konfesija, nacija i socijalnog statusa iz cijele Indije dolazilo ga je vidjeti, a u svom ašramu Sabarmati, ugostio ga je i Mahatma Ghandi.

O čudima koja su se dešavala u njegovoj prisutnosti svjedoče mnogi njegovi sljedbenici koji su još živi, a neke od njih su i osobno upoznali mnogi Swamiđijevi učenici.
Jednostavnim i svima razumljivim riječima Šri Mahaprabhudi je prenosio bit univerzalne istine o ljudskom biću i životu samome, a kroz formu bhađana (duhovnih pjesama) i suštinu drevnoga, gotovo zaboravljenoga duhovnog naslijeđa Indije. Bađani (bhajani) kroz poetsku formu govore i o suštini joge – dosezanje blaženstva jedinstva sa sveprisutnom, vječnom Sviješcu, Istinom ili Jastvom –Atmom. Zadatak čovjeka je da prepozna tu Istinu i realizira je u ovom životu. Kroz nadreligijsko učenje joge Šri Mahaprabudi je pojašnjavao i govorio o vječnoj vezi i jedinstvu čovjeka i svih bića sa cjelokupnom Kreacijom - Sat Sanatan Dharmom koja je starija od svih religija a povezana je sa nastankom života i čovjeka.

„Volite sva živa bića barem koliko i samog sebe“ – ovi navodi su poruka Šri Mahaprabudija čovječanstvu. Ljubav znači razumjeti, oprostiti, pomoći i davati. Dvije godine prije nego što će napustiti ovaj svijet , Šri Mahaprabhuđi je svojim učenicima najavio tačan datum i sat kada će tokom meditacije, svjesno napustiti fizičku razinu egzistencije. To se i obistinilo 05.12.1963. g , u u pet sati u jutro kada tokom meditacije Š ri Mahaprabhuđi intonira mističnu pravibraciju Om (AUM), nakon čega svjesno napušta tijelo ( Mahasamadhi ) u dobi od 135 godina. Priče o njegovom veličanstvenom životu sabrane su u životopisu "Lila Amrit", koji je izdan i na našem jeziku.

Khatu ashram je i danas ishodište snažnog duhovnog zračenja koje se može osjetiti čak i gledajući fotografije tog mjesta. Zato ne čudi što mnogi duhovni tragaoci iz cijelog svijeta dolaze na ovo mjesto da budu prožeti snažnim duhovnim svjetlom i moćnom energijom koja neprekidno zrači sa tog mjesta.