Šri Mahamandalešvar Paramhans Svami Mahešvarananda - Svamiđi je učenik Svami Madhavanandađija. U dobi od 13 godina, pod budnim vodstvom svog velikog učitelja Holi Guruđija, započeo je život ispunjen vježbom, nadzorom uma i čula, meditacijom. To je rezultiralo potpunim duhovnim buđenjem i razvojem do najviših razina svijesti. Kao samorealizirani jogi i Učitelj, donosi tradiciju i poruku joge na Zapad. Od 1972. godine je u Evropi, a u Beču utemeljuje sjedište međunarodne asocijacije „Yoga in daily life“. Imajući dubok uvid u način života suvremene civilizacije koji dovodi do mnogih psiho-somatskih problema, na temelju izvorne tradicije joge i u sprezi sa modernom medicinskom znanošću razvio je i sistem „Joga u svakodnevnom životu“ prilagođen situacijama i potrebama današnjice. Sistem mogu prakticirati svi bez obzira na godine, pol, naciju, vjersko, filozofsko, moralno ili bilo koje drugo ubjeđenje ili socijalni status. Glavne tačke Svamiđijevog učenja su:

  • fizičko, mentalno, duhovno i socijalno zdravlje
  • buđenje i razvoj svih ljudskih potencijala i samorealizacija
  • poštovanje svih formi života
  • religijska, kulturna i nacionalna tolerancija
  • svjetski mir
  • zaštita ljudskih prava i vrijednosti
  • zaštita okoliša i očuvanje prirode

Većina velikih Učitelja joge je živjela povučeno, medutim Swamiđi je odlucio da bude fizički prisutan i aktivan, te nesebično radi za dobrobit svih živih bića. Swamiđijev humanitarni rad kao i koristi koje današnja civilizacija ima od sistema „Joge u svakodnevnom životu“ su prepoznali i mnogi državnici svijeta sa kojima se sastao i koji su mu dodjelili i najviša državna priznanja i odličja (Češka, Slovačka,Austrija,Hrvatska,Australija...). Zapažena su i njegova istupanja za govornicom UN, kao i na mnogim drugim međunarodnim skupovima.

P. S. Maheshwarananda spada u red najvećih učitelja joge, a tome u prilog govori titula Vishwaguru (Učitelj Univerzuma), kao i Mahamandaleshwara Maha Nirvani Akhare (reda koji održava jedan od pravaca joge koji je u osnovama postavio veliki jogi, mudrac i filozof Sataguru Sri Adi Shankaracharya ). Ova priznanja i titule Swamiji je dobio na Maha Kumbha Meli u Haridwaru, Indija u aprilu 1998. godine. Procjenjuje se da je to najveći skup ikad održan na ovoj planeti i da mu je prisustvovalo oko 240 miliona (!) ljudi. Swamiđiju su dodjeljeni i počasni naslovi doktora joge i profesora duhovnih znanosti joge.

Swamiđi često drži satsange i predavanja u zemljama našeg okruženja tako da mnogi iz BiH redovito idu na te skupove kako bi bili uz velikog Učitelja, a neki su postali njegovi učenici i primili osobnu mantru.